Om FåRabat.dk

FåRabat.dk er en webside, hvor du kan få rabat på mange forskellige webshops. FåRabat.dk startede op i beta version i 2013, men siden hen er websiden blevet udviklet meget, og der er kommet flere webshops til. Ideen med FåRabat.dk er, at du skal lave en FåRabat konto, og så snart du er logget ind på denne, og handler på en webshop via siden, vil du opnå den rabat, som står angivet ved den enkelte webshop.

FåRabat.dk er drevet af FåRabat. FåRabat vil hele tiden holde siden opdateret, og der vil løbende komme flere webshops til siden. Hold derfor øje med FåRabat.dk hver gang du skal handle på nettet, da der kan være kommet nye og spændende webshops på siden.

De webshops der er på siden spænder bredt, og der vil derfor være noget for enhver smag. Du kan søge efter webshops på FåRabat.dk under "Rabatter", eller du kan vælge kategori, og se om der er en webshop du kan bruge.

Da FåRabat.dk stadig er ret ny, er du velkommen til at komme med kommentarer til forbedringer eller ændringer, og det vil blive taget op til overvejelse. Målet med siden er, at den skal være brugervenlig, og derfor er det vigtigt at kende til brugernes ønsker til siden, så de kan få mest muligt ud af den.

Har du spørgsmål til siden kan du bruge sidens supportfunktion eller du kan kontakte FåRabat.dk via email på support@faarabat.dk